برچسب شده با

برچسب شده با فعالیت

فعالیتهای درخشان زیر ساختی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

مطالب/ فعالیتهای درخشان زیر ساختی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

                           
      فعالیتهای درخشان زیر ساختی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به همت سیاستهای کلان و تاثیرگذار ریاست محترم دانشگاه شاهد اقدامات ماندگار در سپهر دانشگاه فنی و حرفه ای کشور هستیم
چهارشنبه 15 بهمن 1399