اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها
برنامه غذايي سلف سرويس در جريان اسفند ماه 96
ايام هفته ناهار شام
شنبه چلوکوبیده عدس پلو
يکشنبه چلو مرغ ماکارونی
دوشنبه استانبولی قورمه سبزی
سه شنبه چلوکوبیده مرغ چلو خورشت هویج
چهارشنبه خورشت لوبیا سبز چلوخورشت قیمه