تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1398
کد 9

اعلام نتایج امتیاز بندی دانشجویان کارشناسی روزانه ترم های اول، دوم و سوم واجد شرایط اسکان در سراهای دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز

لیست نهایی دانشجویان خوابگاهی مقطع کارشناسی دوره روزانه اعلام شد.
لازم بذکر است دانشجویانی که اسامی آنها در لیست های زیر آمده است در اسرع وقت نسبت به معرفی خود به سرپرستان سراها اقدام و اسکان خود را تثبیت نمایند، در غیر اینصورت با توجه به محدودیت فضا و متقاضی بالا اولویت آنان لغو و هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد.
اداره دانشجویی و مشاوره دانشکده فنی و حرفه ای شماره یک تبریز