تاریخ : شنبه 23 شهريور 1398
کد 7

اطلاعیه شماره یک هیأت موسس شرکت تعاونی مصرف در شرف تأسیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تشکیل تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی