دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز
flag
تاریخ : سه شنبه 2 آبان 1402
کد 69

ثبت نام وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شروع شد.

ثبت نام وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شروع شد.

ثبت نام وام‌های دانشجویی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ شروع شد.