تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1400
کد 46

گرامیداشت هفته بسیج.

گرامیداشت هفته بسیج.
تصاویر گرامیداشت هفته بسیج در دانشگاه فنی و حرفه استان آذربایجان شرقی در مورخه 1400/9/2در محل نمازخانه مرکزی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی:
تصویر1:
تصویر2:
تصویر3:
تصویر4:
تصویر5: