تاریخ : يکشنبه 21 شهريور 1400
کد 32

راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه سجاد جهت کارنامه سلامت جسم و روان.

راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه سجاد جهت کارنامه سلامت جسم و روان.

راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه سجاد جهت کارنامه سلامت جسم و روان.
از تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل درخواست می شود با مراجعه به سامانه سجاد  ابتدا ثبت نام نموده و سپس فرم های سلامت جسم و روان کارنامه سلامت را تکمیل نمایند. در نهایت کد پیگیری را نزد خود نگه داری نمائید.
آدرس سامانه سجاد:
http://portal.saorg.ir/mentalhelth
نکته مهم:قبل از ورود به سامانه،حتما فیلتر شکن(vpn)را خاموش(off)نمائید.
راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه سجاد جهت کارنامه سلامت جسم و روان.