تاریخ : چهارشنبه 15 بهمن 1399
کد 28

فعالیتهای درخشان زیر ساختی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

فعالیتهای درخشان زیر ساختی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

به همت سیاستهای کلان و تاثیرگذار ریاست محترم دانشگاه شاهد اقدامات ماندگار در سپهر دانشگاه فنی و حرفه ای کشور هستیم
به همت سیاستهای کلان و تاثیرگذار ریاست محترم دانشگاه، هیات رئیسه دانشگاه و انعکاس حرفه ای حوزه ریاست و اداره کل روابط عمومی دانشگاه و همراهی رواسای مراکز، شاهد اقدامات ماندگار در سپهر دانشگاه فنی و حرفه ای کشور هستیم
 
 اقدامات پژوهش و فناوری مدرسین، اعضای هیات علمی، محققین و دانشجویان تنها در بستر زیرساختی مناسب، کارگاهها و آزمایشگاههای مجهز به منصه ظهور خواهد رسید‌.
 
باعث خرسندیست که در حدود ۲۰% از پروژه های زیر ساختی و عمرانی وزارت عتف به طرحهای دانشگاه فنی و حرفه ای اختصاص یافته است
 
 در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت های تحریم های ظالمانه، این فعالیتها برگ زرینی برای دانشگاه و تحقق عملی شعار ما میتوانیم می باشد.
برای دیدن کلیپ فعالیتها از اینجا کلیک کنید

 
برچسب ها