تاریخ : سه شنبه 23 ارديبهشت 1399
کد 20

گزارش فعالیت های اداره امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در سال 98

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی تقدیم می کند: