تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1398
کد 10

تکمیل فرم پایش فرهنگی توسط دانشجویان

دانشجویان جدیدالورود مکلف اند قبل از اخذ کارت دانشجویی نسبت به تکمیل فرم پایش فرهنگی اقدام نمایند.
ضمن تبریک و آرزوی موفقیت روزافزون، به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود می رساند لطفاً با مراجعه به سامانه سماد به آدرس https//samad.tvu.ac.ir نسبت به تکمیل فرم پایش فرهنگی و دریافت کد رهگیری اقدام نمایید. بدیهی است جهت اخذ کارت دانشجویی ارائه کد رهگیری الزامی می باشد.
        حوزه معاونت فرهنگی، دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی